پیگیری سفارشات
سپاس از خرید شما، برای اطلاع از آخرین وضعیت سفارش یا دریافت کد رهگیری مرسوله ، لطفا شماره سفارش خود را وارد کنید:

قابلیت های ماژول : 

شناسایی کد رهگیری سفاراش

 در صورتی که کد رهگیری 11 کاراکتر باشد، به عنوان سیستم ارسال ماهکس، 17 کاراکتر چاپار،20 کاراکتر پست و 24 کاراکتر تیپاکس شناسایی خواهد شد. شما میتوانید از مدیریت ماژول این ویژگی را غیرفعال کنید.

ارسال از طریق پیامکی

شما میتوانید با استفاده از فرمت زیر، شناسه سفارش را برای مشتری پیامک کنید، مشتری با کلیک روی این لینک، میتواند به این صفحه ارجاع داده شود و از بخش کد رهگیری، کد رهگیری سفارش را در اختیار داشته باشد. در صورتی که سیستم شناسایی کد رهگیری فعال باشد، به صفحه پیگیری سفارش داخل سایت حامل ارسال کنند ارجاع داده شود.

نمونه لینک : https://raditoweb.com/demos/rd17/track?rf=740744702 
به جای مقدار " 740744702" شما میتوانید شناسه سفارش دیگری را قرار دهید.